AMOR ETERNO, Marçal Forés (2014)

Fifticio de esqueleto.

Cabeza
Cabeza

Cabeza de esqueleto.

Esqueleto frontal
Esqueleto frontal

Fifticio de esqueleto. Vista frontal.

Esqueleto trasero
Esqueleto trasero

Fifticio de esqueleto. Vista trasera.

Detalle
Detalle

Foto de detalle de la cadera.